Regały magazynowe, a wykorzystanie przestrzeni

0
8441

 

Regały magazynowe, a wykorzystanie przestrzeni

Aby zagwarantować naszym towarom jak najlepsze warunki przechowywania musimy zadbać o infrastrukturę procesów magazynowania, na którą wpływ ma odpowiednio dobrana technologia. W skład tej infrastruktury wchodzą urządzenia takie jak: zabezpieczenia, urządzenia ochrony przeciwpożarowej, dobra wentylacja/klimatyzacja a także urządzenia do składowania, czyli wszelkiego rodzaju regały magazynowe, wieszaki, stojaki itp.
Podstawową jednostką przeznaczoną do składowania na niej towarów w magazynie są regały. To właśnie od doboru odpowiednio dopasowanych regałów magazynowych zależy w dużej mierze wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy regałów: stałe, przejezdne i specjalizowane.

REGAŁY STAŁE

Regały magazynowe stałe to największa i najczęściej stosowana grupa regałów. Są to urządzenia, które w procesie składowania asortymentu zachowują stałe położenie. W obrębie tej grupy rozróżnia się szereg różnych typów: wolno stojące, samonośne (wsporcze), ramowe, wspornikowe, półkowe i bezpółkowe oraz przepływowe. Regały wolnostojące montuje się niezależnie od konstrukcji budowli magazynowej, natomiast regały samonośne są częścią konstrukcji budynku. Regały ramowe zbudowane są z powtarzających się elementów i mają układ ramowy natomiast regały wspornikowe to konstrukcja złożona z pionowych kolumn i przymocowanych do nich ramion na których składuje się przeważnie ładunki dłużycowe. Towar może być składowany na półkach stałych lub wysuwanych (regały półkowe) i obsługiwany ręcznie lub można składować go na poprzeczkach nośnych będących elementami ramowej konstrukcji urządzenia (regały bezpółkowe). W przypadku tych drugich bardzo często obsługa towaru odbywa się przy pomocy transportu wewnętrznego.

REGAŁY PRZEPŁYWOWE

W przypadku regałów przepływowych składowanie odbywa się na bieżniach nośnych, na których towary się przemieszczają grawitacyjnie, w sposób wymuszony lub częściowo wymuszony. Regały grawitacyjne mogą być obsługiwane ręcznie lub przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego, natomiast regały z napędem wymuszonym można obsługiwać już tylko przy pomocy maszyn. W regałach tego typu nie mamy bezpośredniego dostępu do wszystkich towarów, za to pozwalają one na znacznie lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, może być ono nawet kilkukrotnie wyższe niż w przypadku standardowo wykonanych regałów stałych. Plusem tych drugich jest z kolei doskonały dostęp do składowanych towarów, chyba że regały te posiadają gniazda o podwójnej głębokości.
Składowanie produktów na regałach stałych grawitacyjnych oraz z napędem wymuszonym odbywa się zgodnie z zasadą FIFO tzn. first In – first out czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło. W przypadku regałów przepływowych z napędem częściowo wymuszonym stosuje się natomiast zasadę LIFO, tj. last In – first out – ostatnie weszło – pierwsze wyszło, dlatego też na tych regałach składuje się ładunki, na które dłuższy czas przechowywania nie ma negatywnego wpływu.

REGAŁY WSPORNIKOWE

Regały wspornikowe składają się z pionowych kolumn oraz przyczepianych do nich ramion. Kolumny znajdują się na solidnych podstawach zapewniających stabilność, natomiast ramiona można przymocowywać na różnych wysokościach. Regały wspornikowe podzielić można na półkowe oraz bezpółkowe.
Regały wspornikowe półkowe używane są gdy składowane przedmioty mają zróżnicowane kształty. Na ramiona regałów nakłada się wówczas półki a na nich towary. Regały wspornikowe bezpółkowe służą głównie do składowania ładunków dłużycowych luzem, w wiązkach lub w postaci pakietowych jednostek ładunkowych. Towary są tutaj układane bezpośrednio na ramionach regałów.
Istnieją również regały bezpółkowe z podporami wspornikowymi. Składuje się na nich najczęściej paletowe jednostki ładunkowe bądź pojemniki i skrzynki transportowo – magazynowe. Obsługuje się je również za pomocą urządzeń transportu wewnętrznego. Wśród tej grupy można wyróżnić jeszcze dwa typy: regały zblokowane jednostronne lub dwustronne.
Regały wspornikowe zblokowane charakteryzują się zwartą, wielkogabarytową budową i nadają się do składowania zwielokrotnionej liczby paletowych jednostek ładunkowych w każdym gnieździe. Obsługuje się je środkami transportu wewnętrznego, które w tym przypadku mogą wjeżdżać do wewnątrz regału. Dostęp do składowanych towarów odbywa się zgodnie z zasadą LIFO w przypadku regałów jednostronnych a zgodnie z zasadą FIFO dla regałów dwustronnych. Wybór regałów zblokowanych pozwala na znacznie efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na wersję dwustronną z systemem „radio shuttle”, czyli sterowanego drogą radiową wózka poruszającego się tam i z powrotem wewnątrz gniazd regału.

REGAŁY WSPORNIKOWE

 

FOT. LOGI-MAX

REGAŁY PRZEJEZDNE

Podpory nośne regałów przejezdnych wyposażone są w zespoły umożliwiające przemieszczanie regału po posadzce. Wyróżniamy dwa rodzaje regałów przejezdnych: podłogowe oraz torowe.
Regały przejezdne podłogowe, dziś dosyć rzadko wykorzystywane, mogą się poruszać po równym, utwardzonym podłożu. Regały torowe z kolei poruszają się po specjalnie przystosowanym torowisku za pomocą napędu ręcznego lub poprzez mechaniczny układ napędowy. Ponieważ drogi transportowe pomiędzy poszczególnymi regałami można tworzyć w zależności od potrzeb poprzez przemieszczanie regałów, pozwala to na znaczy wzrost wykorzystania przestrzeni magazynowej. Na regałach tego typu można składować rozmaite produkty, jak np. wyroby sztukowe, opakowania transportowe z zawartością, paletowe jednostki ładunkowe czy wyroby dłużycowe zarówno luzem jak i w wiązkach czy w postaci pakietowych jednostek ładunkowych.

REGAŁY SPECJALIZOWANE

Regały specjalizowane to modele, które w swojej konstrukcji dostosowywane są do asortymentów o charakterystycznych cechach. Do tej grupy regałów należą np. regały obrotowe w których gniazda lub całe kolumny obracają się wokół własnej osi a także regały okrężne w których gniazda kolumn przemieszczają się wokół poziomych osi obrotu.
Do regałów specjalizowanych zaliczamy też wszelkiego rodzaju modele robione specjalnie na zamówienie, mogą być to zarówno regały stałe jak i przejezdne, których konstrukcja będzie specjalnie dostosowana do cech składowanych, nietypowych produktów, takich jak np. bębny z kablami.

Dobór odpowiednich regałów do składowania to pierwszy element na który musimy zwrócić uwagę przy kompletowaniu wyposażenia magazynu. Dobrze dobrane regały gwarantują optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni a co za tym idzie – niższe koszty. Na rynku istnieje tak wiele modeli regałów magazynowych i tak wiele możliwości dostosowania ich do swoich potrzeb, że na pewno każdy przedsiębiorca znajdzie rozwiązanie dla siebie.

Więcej o optymalizacji magazynu i zwiększeniu efektywności w swojej firmie dowiesz się na stronie naszego partnera: www.logi-max.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here