W dniach 22 i 23 czerwca doręczane są pakiety wyborcom, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego do 16 czerwca. Doręczenie mogą realizować pracownicy urzędu gmin lub pocztowcy. Według danych z 22 czerwca br. Poczta Polska obsłużyła 118 tys. pakietów, 91 tys. zostało doręczonych do skrzynek pocztowych, ok. 19,5 tys. „do drzwi”, a pozostałe zostały zaawizowane.

Pakiety wyborcze są doręczane przez tzw. Komisję ds. dystrybucji pakietów wyborczych składającą się z listonosza i członka zespołu. Pakiety doręczane są do skrzynek, za wyjątkiem pakietów dla osób z niepełnosprawnością i przebywających na kwarantannie, które mają umieszczoną na kopercie informację”doręczenie do drzwi lokalu”. Dodatkowo w przypadkach braku skrzynek oddawczych, ich uszkodzeniach lub braku możliwości pozostawienia pakietu w skrzynce oddawczej (np. z powodu jej przepełnienia) pakiety wyborcze są awizowane.

Pakiety są oznaczone specjalnym nadrukiem „Przesyłka Wyborcza”. W środku jest karta do głosowania, Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, koperta zwrotna z oznaczeniem „Przesyłka wyborcza” oraz instrukcja głosowania.

Jeżeli doręczenie nie jest możliwe – wtedy listonosz wystawia zawiadomienia o awizowaniu pakietu wyborczego. Dodatkowo na druku awiza jest umieszczony adres właściwej placówki pocztowej, do której trzeba się zgłosić, po swój pakiet. Jest także informacja, do kiedy należy to zrobić.

Wypełnioną kartę należy zapakować do koperty zwrotnej z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, a następnie ją zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione Oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej „Przesyłka wyborcza”. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj.

Wyborca swój pakiet wyborczy wrzuca do skrzynki nadawczej Poczty Polskiej, czyli tzw. czerwonej skrzynki, która znajduje się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy.

Dokładna lista z adresami skrzynek znajduje się tutaj. Można także zanieść kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy. Należy to najpóźniej 26 czerwca br., czyli w najbliższy piątek.

Osoby niepełnosprawne lub przebywające na kwarantannie mogą przekazać wypełniony pakiet wyborczy bezpośrednio listonoszowi, po jego odebraniu. Należy go jednak o tym uprzedzić.

Kopertę zwrotną można także zanieść do właściwego urzędu gminy do 26 czerwca br. osobiście bądź poprosić o to inną osobę. Można także w dniu wyborów, tj. 28 czerwca br. samemu bądź przy pomocy innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here