Firma 3M Poland została jednym z sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, opracowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Celem projektu jest odpowiedni poziom prewencji wypadkowej oraz trwałe podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

W lipcu br., podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego, trzydziestu sześciu przedstawicieli rynku kolejowego oraz różnorodnych organizacji i przedsiębiorstw podpisało Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Projekt ma zachęcić sygnatariuszy do promocji właściwych praktyk oraz zachowań, które pozwolą na wyeliminowanie zagrożeń. Transport kolejowy bowiem, choć pozostaje jedną z bezpieczniejszych form komunikacji, w przypadku poważnych incydentów generuje zdecydowanie większe straty moralne oraz finansowe, aniżeli transport drogowy. Tymczasem badania pokazują, że w Polsce dochodzi na kolei do ponad 1000 zdarzeń rocznie, w tym – ponad 600 wypadków[1]. Wśród głównych przyczyn tak alarmujących statystyk wskazuje się nieprzestrzeganie przepisów oraz niską świadomość Polaków związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem.

Jednym z sygnatariuszy Deklaracji jest firma 3M Poland. Przedsiębiorstwo od lat aktywnie angażuje się w działalność propagującą rozwiązania pozwalające na efektywną eliminację zagrożeń, zarówno w środowisku pracy, jak i w samej branży transportowej. Każdego roku firma organizuje w Polsce setki szkoleń z zakresu BHP – dla pracowników własnych, a także dla partnerów biznesowych. Ponadto 3M w Polsce stworzyło ogólnopolską kampanię „Chroń swój świat”, skierowaną do przedstawicieli różnych sektorów. Jej celem jest pokazanie, że zdrowie i życie naszych bliskich zależeć może od przestrzegania kilku prostych zasad. Jako partner UN Global Compact Network firma wspiera również projekty takie jak „Program Bezpieczny Transport” czy wydawnictwo Yearbook.

Spotkanie w UTK

FOT. 3M POLAND

3M Poland tworzy również zaawansowane technologicznie produkty i rozwiązania, w tym m.in. środki ochrony indywidualnej dla pracowników, a także folie odblaskowe 3M™ Scotchlite™, stosowane przy produkcji znaków drogowych, zapewniające widoczność z ponad 150 m, a tym samym – zwiększające bezpieczeństwo np. przy przejazdach kolejowych. Ponadto, 3M Poland współpracuje z czołowymi producentami taboru kolejowego dostarczając uniepalnione i certyfikowane kleje i taśmy przemysłowe, a także taśmy konturowe do wyraźnego oznakowania pojazdów szynowych.

– Nasza firma znana jest jako lider innowacji, wytwarzający tysiące produktów, które zmieniają rzeczywistość. Jednak kreowanie naukowych wynalazków oraz ich komercjalizacja są nierozerwalnie związane z ideałami, jakie wyznajemy w 3M. Wiemy, że bezpieczeństwo ludzi stanowi jedną z najwyższych wartości, dlatego stale opracowujemy i promujemy rozwiązania, które pomagają chronić zdrowie i życie – powiedział Alain Simonnet, Dyrektor Zarządzający 3M Poland i dodał – Jestem naprawdę dumny, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu i dzięki temu będziemy mogli wspólnie zadbać o promocję najwyższych standardów w polskim transporcie kolejowym.

Projekt Deklaracji przedstawiony został po raz pierwszy przez Urząd Transportu Kolejowego w marcu 2016 r. Do tej pory podpisało go łącznie już ponad 160 podmiotów – przedstawicieli instytucji publicznych, przewoźników, producentów taboru oraz przedsiębiorców i reprezentantów jednostek naukowych, w tym również niezwiązanych z branżą kolejową. Zadaniem sygnatariuszy jest, obok poprawy techniki i organizacji pracy, przede wszystkim kształtowanie świadomości pracowników oraz propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa.

Partnerzy projektu mogą również brać udział w Konkursie o nagrodę Prezesa UTK, którego głównym celem jest wyróżnienie osób i podmiotów, które, dzięki swojej działalności oraz realizowanym projektom, przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here