Politechnika Gdańska i PKP Intercity podpisały umowę o współpracy naukowo–technicznej. W jej ramach powstanie nowa oferta edukacyjna, która zostanie oparta na doświadczeniu naukowców PG i know-how PKP Intercity. Ponadto studenci skorzystają m.in. ze staży, praktyk oraz wizyt studyjnych.

 

Umowę o współpracy, która ma na celu stałą wymianę doświadczeń oraz wzajemne świadczenie usług 21 września w Sali Senatu PG podpisali: z ramienia PG rektor prof. Krzysztof Wilde, a ze strony PKP Intercity członek zarządu Artur Resmer. W wydarzeniu uczestniczyli także prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz prof. Mirosław Wołoszyn, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Ewa Boguszewska, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity. To pierwsze tego typu porozumienie PG z tym przewoźnikiem.

Umowa otwiera szereg możliwości w rozwijaniu oferty edukacyjnej uczelni z czynnym zaangażowaniem spółki PKP Intercity, umożliwiając m.in. organizację kursów, szkoleń, studiów dualnych, studiów podyplomowych, a także usprawni rozwój istniejących już kierunków i specjalności poprzez lepsze dostosowanie do potrzeb rynku transportu szynowego. Studenci Politechniki Gdańskiej będą mogli skorzystać m.in. ze staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych.

– Jestem przekonany, że dzięki zawartemu właśnie porozumieniu skorzystają nie tylko nasi studenci, którym oferujemy kształcenie na najwyższym poziomie oraz możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, lecz także branża kolejowa, która zyska świetnie przygotowanych  specjalistów – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Istotna jest dla nas również możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć na szeroko rozumianym polu naukowo-badawczym. Każda forma eksperckiej współpracy jest dla nas cenna.

Przedmiotem umowy jest także wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity.

– Jesteśmy w trakcie realizacji największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Rozwijamy nie tylko nasz tabor czy stacje postojowe, ale także zmieniamy wnętrze naszej organizacji oraz wdrażamy coraz więcej rozwiązań cyfrowych. Naszym działaniom sprzyjać będzie wyspecjalizowana kadra, oparta na wysokiej klasy specjalistach wywodzących się z czołowych polskich szkół wyższych. Jesteśmy pewni, że korzyści ze współpracy odniosą obie strony, zarówno my, jak i środowisko naukowe – mówi Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity.

Ważnym punktem porozumienia będzie też promocja branży kolejowej oraz pokazywanie jej rozwoju i dorobku przez organizację konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej. Planowane są także wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, a także planowanie wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

Politechnika Gdańska to siódma uczelnia wyższa, która nawiązała współpracę z PKP Intercity.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here