Brambles, czołowa firma zajmująca się logistyką łańcucha dostaw w ponad 60 krajach, działająca głównie pod marką CHEP, została uznana przez magazyn Barrons drugą najbardziej zrównoważoną firmą na świecie, ustępując jedynie Accenture, globalnej firmie świadczącej profesjonalne usługi w obszarach strategy, consulting, digital, technology i operations.

Barrons, amerykański tygodnik publikowany przez Dow Jones & Company, wraz z Calvert Research and Management, wzięli pod lupę 1000 największych przedsiębiorstw publicznych pod względem wartości rynkowej na 24 rynkach rozwiniętych (z wyłączeniem USA) i ocenili je wykorzystując ten sam proces oceny w pięciu kategoriach interesariuszy, które są używane do uszeregowania listy w Stanach Zjednoczonych.

Brambles zyskało uznanie firmy Calvert Research za zrównoważone pozyskiwanie zasobów i wydajność pracy. Według firmy badawczej: „Brambles przeprowadza ankiety zaangażowania pracowników i wykorzystuje poufne informacje zwrotne w celu usprawnienia działalności operacyjnej. Zapewnia także szkolenia online i indywidualny coaching dla pracowników oraz ma w ofercie pionierskie palety wykonane z odpadów”.

Juan José Freijo, globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Brambles, powiedział: „Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że zostaliśmy uznani za światowego lidera zrównoważonego rozwoju. Długoterminowa, zrównoważona wartość, którą tworzymy dla wszystkich interesariuszy, jest generowana przez naszą globalną skalę i cyrkularny model biznesowy, który definiuje nie tylko sposób, w jaki działamy, ale także to, kim jesteśmy. W naszej pracy zawsze eliminujemy marnotrawstwo i zmniejszamy zapotrzebowanie na zasoby naturalne w całym łańcuchu dostaw, dlatego cieszymy się, że ponownie nas doceniono”.

MSCI i DJSI

Ponadto, piąty rok z rzędu firma Brambles utrzymała w swojej branży wiodącą pozycję w rankingach ESG prowadzonych przez MSCI (Morgan Stanley Capital International)[2]. Badanie MSCI ESG dostarcza dane w najwyższym standardzie „Gold Standard” i jest używane przez 46 spośród 50 najlepszych menedżerów aktywów i ponad 1200 inwestorów na całym świecie. W raporcie MSCI stwierdzono, że: „Brambles wciąż pozostaje liderem branży pod względem istotnych ryzyk ESG, demonstrując zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez kompleksowe programy dotyczące wszystkich kluczowych kwestii, w zakresie których oceniamy branżę”.

Firma Brambles w zestawieniu z branżowymi konkurentami w sektorze usług komercyjnych i dostawczych osiągnęła najlepsze wyniki w zakresie najbardziej istotnych zagrożeń związanych z ESG i możliwości zarządzania ryzykiem. W 2018 r. 99,4% drewna pochodziło z certyfikowanych źródeł, co zbliżyło firmę do celu na 2020 r. wynoszącego 100%. Brambles zostało uznane za jedną z sześciu na świecie firm przodujących w walce z wylesianiem w łańcuchu dostaw przez CDP, brytyjską organizację non-profit, której celem jest analizowanie skutków zmian klimatu dla głównych światowych spółek giełdowych.

W ubiegłym roku firma Brambles została uznana za jedno z dwóch czołowych przedsiębiorstw według indeksu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) w kategorii usług komercyjnych i rynku dostaw. To był piąty rok z rzędu, w którym Brambles zostało uwzględnione w DJSI. Promując najwyższe standardy z zakresu zrównoważonej działalności korporacyjnej, DJSI jest pierwszym, globalnym rankingiem najlepszych firm pod względem zrównoważonego funkcjonowania. Powstaje w oparciu o sprawdzoną metodologię indeksowania S&P Dow Jones oraz analizę RobecoSAM, w której stosuje się finansowo istotne czynniki środowiskowe, społeczne i biznesowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here