01.10.2021 r. reprezentanci konsorcjum Budimex i KZN Rail wraz z przedstawicielami inwestora – samorządu województwa małopolskiego; i ostatecznego beneficjenta – Kolei Małopolskich; zainaugurowali budowę wartego ponad 92 mln złotych zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w Krakowie.

Umowa na inwestycję realizowaną w modelu zaprojektuj i zbuduj, została podpisana rok temu. W tym czasie wykonawcom udało się dokonać niezbędnych, wielostronnych uzgodnień projektu – co z uwagi na panującą pandemię wiązało się z licznymi utrudnieniami i wydłużeniem procesu. Ostatecznie na początku września br. Wojewoda Małopolski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Symboliczne wbicie łopaty, które nastąpiło 4 tygodnie później, rozpoczyna właściwy proces budowlany. W jego ramach, w ciągu najbliższych 10 miesięcy, powstanie nowoczesne zaplecze techniczne Kolei Małopolskich, będące gwarantem niezawodności taboru i wysokiej jakości usług przewoźnika. Sam budynek zaplecza, budowany przez Budimex, zostanie podzielony na cztery strefy, w których znajdować się będzie właściwa hala napraw; dwukondygnacyjna część biurowo-socjalna m.in. z nastawnią, dyspozytornią czy zapleczem dla drużyn konduktorskich; część warsztatowo-magazynowa oraz myjnia całopociągowa. Zaplecze zostanie wyposażone w oczyszczalnię ścieków a także stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników, tokarkę podtorową, suwnicę pomostową i podnośniki pojazdów szynowych, urządzenia do pomiaru nacisku kół oraz kontroli zużycia kół. Zgodnie z projektem w hali powstaną też instalacje wodociągowe, sanitarne, centralnego ogrzewania i klimatyzacja pomieszczeń. Po stronie lidera konsorcjum – Budimexu, będzie także ogólne zagospodarowanie terenu (chodniki, droga dojazdowa, parking).

W zakres przedsięwzięcia wchodzi również częściowa rozbiórka oraz budowa układu torowego oraz sieci trakcyjnej, za które odpowiadać będzie współkonsorcjant – KZN Rail. W hali powstaną trzy tory o długości 140 m wykonane w technologii bezpodsypkowej – dwa przeglądowo-naprawcze oraz jeden dla myjni z obiegiem zamkniętym. Poza halą zbudowanych zostanie 15 torów postojowych o łącznej długości prawie czterech kilometrów. Kilkanaście niezbędnych rozjazdów wyprodukuje krakowski zakład Grupy KZN Bieżanów. Cały układ torowy pozwoli pomieścić i swobodnie obsługiwać do 30 nowoczesnych pojazdów 4-5 członowych.

Budowa centrum serwisowego dla małopolskiego przewoźnika kolejowego to pierwsza tego typu inwestycja Budimeksu. Spółka posiada jednak wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów kolejowych. Zrealizowała m.in. modernizację LCS Kutno na odcinku Żychlin – Barłogi o długości 18 km oraz realizuje przebudowę stacji Port Gdynia o wartości 1,8 mld zł brutto. Natomiast spółka KZN Rail realizował już podobne zamówienie dla Kolei Dolnośląskich. Obie spółki mają bogate portfolio wspólnie realizowanych projektów, choćby aktualnie realizowana w Krakowie budowa Trasy Łagiewnickiej czy modernizacja Zajezdni Nowa Huta, gdzie KZN Rail działa jako podwykonawca prac torowych dla Budimeksu. Spółki posiadają własny sprzęt do wykonywania robót kolejowych oraz wyspecjalizowaną kadrę inżynierów, dzięki czemu realizują wygrywane kontrakty w terminie, gwarantując najwyższą jakość.

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” jest jednym ze strategicznych inwestycji Województwa Małopolskiego, mających na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w Małopolsce. Inwestycja ta finansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, budżetu województwa małopolskiego oraz środków własnych spółki Koleje Małopolskie. Całkowita wartość inwestycji to 92 384 199,76 zł, koszty kwalifikowalne – 75 165 102,56 a wartość unijnego dofinansowania: 63 890 337,18 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here