W dn. 4 sierpnia 2021 odbyło się otwarcie drogi krajowej nr 12 w Chełmie. Kontrakt, którego generalnym wykonawcą jest Budimex został zrealizowany w trybie „projektuj i buduj”.

Inwestycja ta ma duże znaczenie dla poprawy infrastruktury oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Realizowany projekt dotyczył przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm o długości ok. 8,2 km wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym 5,5 km dróg lokalnych/serwisowych. Początek oraz koniec przebudowanego odcinka drogi znajduje się na połączeniach odcinka miejskiego drogi w granicach administracyjnych miasta Chełm z odcinkami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prace budowlane obejmowały kompleksową przebudowę ulic Podgórze, Rejowiecka, Al. Przyjaźni, Rampa Brzeska i Wschodnia. Przebudowano również most na rzece Uherka oraz wiadukt nad dawną bocznicą kolejową w ciągu Al. Przyjaźni. Powstał także nowy wiadukt nad torami kolejowymi oraz przystanki autobusowe. Zamontowano ekrany akustyczne, wybudowano również ponad 8 km ścieżek rowerowych.

Umowę z inwestorem – Urzędem Miasta Chełm podpisaniu w czerwcu 2017 roku. Prace budowlane rozpoczęto w 2020 roku. Budimex zakończył realizację tego zadania w lipcu 2021 na 4 miesiące przed terminem kontraktowym.

„To był od początku bardzo wymagający kontrakt. Dziękujemy mieszkańcom miasta za cierpliwość i wytrwałość. Układ drogowy biegł przez środek miasta. Budowa mocno reorganizowała życie aglomeracji i sąsiadów naszej budowy. Zrobiliśmy wszystko, żeby zakończyć prace przed terminem i wywiązaliśmy się z naszych obietnic” – mówił Artur Popko – Prezes Zarządu Budimex SA.

Wartość kontraktu wyniosła 101 mln zł netto. Projekt został dofinansowany z unijnych funduszy w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jego główną ideą było zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w Transeuropejskiej Sieci Drogowej (TEN-T).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here